Dau Rong Resort

Địa chỉ: Đảo Cái Chiên, quận Hải Hà, Quảng Ninh

Điện thoại: 08686.02185 - Fax:

Hotline: 0982.883.999

Website: daurongresort.com

Dau Rong Resort

  • Địa chỉ: Đảo Cái Chiên, quận Hải Hà, Quảng Ninh
  • Tel: 08686.02185
  • Email: banduan.daurongresort@gmail.com
  • Website: https://daurongresort.com

Bản đồ

Google Map